logo
logo
 0613 ******
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
07/8
7:00
13:00
Thứ 3
08/8
7:00
13:00
Thứ 4
09/8
7:00
13:00
Thứ 5
10/8
7:00
13:00
Thứ 6
11/8
7:00
15:00 Họp Khoa Ông Nguyễn Đức Đổi CNVC Khoa Tại Phòng họp A
Thứ 7
12/8
7:00
13:00
Chủ Nhật
13/8
7:00
13:00  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 03/7/2017 đến 09/7/2017
Lịch công tác tuần từ 19/6/2017 đến 25/6/2017
Lịch công tác tuần từ 12/6/2017 đến 18/6/2017
Lịch công tác tuần từ 08/5/2017 đến 14/5/2017
Lịch công tác tuần từ 01/5/2017 đến 07/5/2017
Lịch công tác tuần từ 24/4/2017 đến 30/4/2017
Lịch công tác tuần từ 10./4/2017 đến 16/4/2017
Lịch công tác tuần từ 03/4/2017 đến 8/4/2017
Lịch công tác tuần từ 27/3/2017 đến 02/4/2017
Lịch công tác tuần từ 20/3/2017 đến 26/3/2017
Lịch công tác tuần từ 13/3/2017 đến 19/3/2017
Lịch công tác tuần từ 06/3/2017 đến 12/3/2017
Lịch công tác tuần từ 27/02/2017 đến 05/02/2017
Lịch công tác tuần từ 20/02/2017 đến 26/02/2017
Lịch công tác tuần từ 13/02/2017 đến 19/02/2017
Lịch công tác tuần từ 06/02/2017 đến 13/02/2017
Lịch công tác tuần từ 09/01/2017 đến 15/01/2017
Lịch công tác tuần từ 02/01/2017 đến 08/01/2017
Lịch công tác tuần từ 26/12/2016 đến 31/12/2016
Lịch công tác tuần từ 19/12/2016 đến 25/12/2016
12
 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

CÁC ĐƠN VỊ

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Trực tuyến 17
Hôm nay 46
Hôm qua 19
Cao nhất (20.04.2017) 395
Tổng cộng 31.946